Tapantoni

CashConverters Contest - Tapantoni

Cashconverters convoca un concurs de fotografia, a través de l’Instagram, en el marc de l’edició del Tapantoni de primavera 2019. L'objectiu principal del concurs és aconseguir imatges de la ruta de tapes Tapantoni que organitza Sant Antoni Comerç. Així, les persones que vulguin participar en el concurs hauran de publicar a l’Instagram imatges de les tapes i/o menús participants al Tapantoni, sota el hashtag #CashConvertersTapantoni.

CashConverters Contest - Tapantoni

Cashconverters convoca un concurs de fotografia, a través de l’Instagram, en el marc de l’edició del Tapantoni de primavera 2019, d’acord amb les següents bases:

1. OBJECTE DEL CONCURS

L'objectiu principal del concurs és aconseguir imatges de la ruta de tapes Tapantoni que organitza Sant Antoni Comerç.

Així, les persones que vulguin participar en el concurs hauran de publicar a l’Instagram imatges de les tapes i/o menús participants al Tapantoni, sota el hashtag #CashConvertersTapantoni.

2. ORGANITZADOR

El concurs #CashConvertersTapantoni està organitzat per Cash Converters Sant amb la col·laboració de Sant Antoni Comerç.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Es podran presentar totes aquelles persones majors d'edat que així ho desitgin.
 • En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar implica que tenen el consentiment dels pares o tutors legals.
 • No es podran presentar el personal dels establiments, membres del jurat, empleats, persones que siguin col·laboradors habituals o associats d'algun membre del jurat i/o hi tinguin relació de parentiu.
 • En el cas que es verifiqui que algun participant no autoritzat està utilitzant un compte fictici, quedarà automàticament desqualificat.
 • Entraran a concurs totes aquelles fotografies relacionades amb la temàtica exposada, sota l'etiqueta #CashConvertersTapantoni. Aquelles fotografies que no incloguin l’etiqueta no podran participar en el concurs.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ

 • Cada participant podrà fer les propostes que desitgi lliurant-les sempre de forma separada i d'acord amb tots els punts reflectits en aquestes bases.
 • La participació en el concurs és gratuïta i s'han d'acceptar les bases.
 • Les imatges no podran incloure material obscè, violent, ofensiu, racista o difamatori.
 • Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android / Iphone). Aquelles fetes amb càmera de fotos quedaran automàticament descartades.
 • La publicació s'haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.
 • Les fotografies hauran d'estar publicades en el període de la convocatòria. Aquelles imatges publicades abans o després de les dates exposades en el calendari, quedaran automàticament desqualificades.
 • L'organització podrà excloure del concurs aquelles fotografies que incompleixin les característiques esmentades.

5. FORMAT

El format ha de ser sempre per mitjà de publicació a Instagram. El concurs és obert a tot tipus de filtres, formats d'imatge, color o b/n, etc. Sempre respectant l'autoria de l’Instagramer, com també la conformitat de les persones que puguin sortir a la fotografia.

6. CALENDARI

El concurs tindrà lloc del 10 al 26 de maig. No s'admetran a concurs les fotografies publicades més tard.

7. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà composat per representants de Cash Converters i de Sant Antoni Comerç, així com professionals de la fotografia i del disseny gràfic.

El procediment de selecció de propostes serà determinat per consens entre els membres del jurat i es basarà, en tot cas, en procediments de discussió col·lectiva i votació.

Un cop s’hagi determinat el guanyador es verificarà que la persona guanyadora compleixin els requisits de participació al concurs. En cas d’incomplir algun dels requisits de participació, la proposta serà automàticament descartada i s’atorgarà el premi a la següent proposta millor valorada.

El jurat si ho considera oportú podrà declarar desert el premi.

La reunió del jurat es farà durant el mes de juny.

8. PROCEDIMENT DEL CONCURS

 • La imatge guanyadora serà aquella que escolleii el jurat del concurs.
 • L'organització podrà excloure del concurs aquells vots que es considerin fraudulents (ús de robots, compra de likes...)
 • Es contactarà amb la persona guanyadores a través d'Instagram. En cas que això sigui impossible, l'organització podrà triar un altre guanyador.

9. PREMI

El premi consistirà en un xec regal de 300 euros per gastar a la botiga Cashconverters localitzada al c. Floridablanca, 145 a Barcelona. En cap cas es podrà canviar per diners en efectiu, tot i que es podrà renunciar.

10. ÚS DE LES IMATGES

Totes les imatges publicades a Instagram amb l'etiqueta #CashConvertersTapantoni es podran fer públiques a la pàgina web de Cash Convertes i de Sant Antoni Comerç i a les seves xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). D’aquesta manera, els participants cedeixen als organitzadors del concurs els drets d'imatge de les seves fotografies perquè l'organització pugui fer servir aquest material per a la promoció en qualsevol canal o mitjà de comunicació.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de l’Eix Sant Antoni.

Els participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge corresponents.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant els organitzadors, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Les persones participants, pel simple fet de presentar-se, declaren l'acceptació de les presents bases, així com l'acceptació de les decisions finals de les votacions i el sorteig. La participació en el concurs implica l'acceptació de les bases descrites en aquest document.

La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #CashConvertersTapantoni implica l'acceptació d'aquestes bases. Pujar les fotografies a Instagram amb l'etiqueta #CashConvertersTapantoni implica l'autorització perquè ens posem en contacte amb el guanyador/a mitjançant un missatge privat al seu compte privat. La participació en el concurs implica també l'acceptació de totes les condicions d'Instagram que es poden consultar a instagram.com/legal/terms.

12. ADDICIONAL

L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari d’Instagram.

13. NOTA FINAL

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari, informant-ne als participants. En cas de discrepància preval la versió de les Bases redactada en català.

Per resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb Sant Antoni Comerç, Comte Borrell, 89 08015 Barcelona - Tel. 934 248 010 - Email sac@santantonibcn.com


Back to the list

Accept
X